Alliance Française Granollers
Informació:

+34 938 796 937

info@afgranollers.com

Inscripcions Exàmens DELF

  • 1Convocatories obertes
  • 2Dades generals
  • 3Dades de facturació
  • 4Pagament

C1 option Lettres et Sciences Humaines DALF Mardi 5 juin, de 9h30 à 13h45 201.00 €
C1 option Sciences DALF Mardi 5 juin, de 9h30 à 13h45 210.00 €
C2 option Lettres et Sciences Humaines DALF Mercredi 6 juin, de 9h30 à 13h00 217.00 €
C2 option Sciences DALF Mercredi 6 juin, de 9h30 à 13h00 217.00 €
A1 DELF Adult Lundi 4 juin, de 9h30 à 10h50 77.00 €
A2 DELF Adult Vendredi 8 juin, de 9h30 à 11h10 99.00 €
B1 DELF Adult Vendredi 8 juin, de 9h30 à 11h15 127.00 €
B2 DELF Adult Lundi 4 juin, de 9h30 à 10h50 147.00 €
A1 DELF Junior Samedi 2 juin, de 9h30 à 10h50 77.00 €
A2 DELF Junior Samedi 2 juin, de 11h10 à 12h50 99.00 €
B1 DELF Junior Samedi 2 juin, de 13h15 à 15h00 127.00 €
B2 DELF Junior Samedi 16 juin, de 9h30 à 12h00 147.00 €
Si és vostè usuari, introdueixi el seu codi de candidat:
   
Tractament*
Nom *    
Primer cognom * Segon cognom*
Data Naix.* Població Naix.*
Pais Naix.* Nacionalitat*
Curs escolar actual    

Dades personals del pare/mare o tutor legal:

Tractament *
Nom *    
Primer cognom* Segon cognom*
Adreça*
Població* CP*
Email*
Telèfon fix* Telèfon mòbil*
Observacions
  Accepto la política de privacitat
Canviar dades de facturació
Transferencia